Fiscaal recht

De zakelijke dienstverlening van de fiscale praktijk van Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs heeft betrekking op de fiscale advisering en begeleiding van cliënten, met name vermogende particulieren en middelgrote ondernemingen. De werkzaamheden betreffen de totale fiscale praktijk (successiewet, vennootschaps-, inkomsten-, loon-, overdrachts- en omzetbelasting en sociale premies volksverzekeringen). Hierbij zijn wij met name gespecialiseerd op het gebied van fiscale procesvoering, internationaal fiscaal recht, fiscale advisering betreffende de vastgoedmarkt, estate planning en de begeleiding bij fusies, overnames en bedrijfsopvolging. Bij de werkzaamheden van de fiscalisten kunt u onder meer denken aan:

  • verzorgen of controleren van aangiften;
  • controleren van aanslagen;
  • het voeren van (voor)overleg met de Belastingdienst;
  • indienen van bezwaarschriften;
  • voeren van beroepsprocedures;
  • advisering en begeleiding ten aanzien van (vennootschappelijke) structuren;
  • advisering en begeleiding ten aanzien van diverse structuren betreffende de vastgoedmarkt;
  • begeleiding en advisering ten aanzien van overnames, fusies, splitsing en verzelfstandiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

rderuyter@kaisercs.nl

hkaiser@kaisercs.nl

Civiel recht

Heeft u een geschil? Of heeft u behoefte aan deskundig advies op het gebeid van transacties en/of het beoordelen/opstellen van contracten? Kaiser heeft ervaren advocaten in dienst die u kunnen ...

Fiscaal recht

De zakelijke dienstverlening van de fiscale praktijk van Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs heeft betrekking op de fiscale advisering en begeleiding van cliënten, met name vermogende ...

Incasso recht

Wij innen op een efficiënte manier uw vordering, zo mogelijk zonder tussenkomst van een rechter. Indien nodig incasseren wij uw vordering via de rechter. Daarbij informeren wij u over de kosten ...