Edwin Oskam

Advocaat

Heeft gestudeerd in Utrecht en is sinds 2008 werkzaam geweest als ambtenaar en interim-jurist bij diverse overheden op het gebied van bestuursrecht handhavingsrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, planschade, nadeelcompensatie, Wmo, WWB, Participatiewet etc.
Deze expertise zet hij nu in voor de advocatuur. Sinds 1 maart 2018 is hij werkzaam bij Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs en voert hij een algemene rechtspraktijk.

Opleidingen:

Universiteit Utrecht (Nederlands recht) met als afstudeerrichting Bestuursrecht.

Werkgebied en nevenfuncties:

Edwin heeft als voormalig ambtenaar en interim-jurist veel ervaring in het Bestuursrecht bij overheden. Bij Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs voert hij een algemene praktijk en hij zich hoofdzakelijk bezig met:

  • Bestuursrecht
  • Ruimtelijk bestuursrecht
  • Nadeelcompensatie
  • Handhavingsrecht
  • Omgevingsrecht

Als nevenfunctie is Edwin voorzitter van KSV de Betuwe en vice-voorzitter/secretaris van de Parcours de Chasse Vereniging Nederland (PCVN)

Contact opnemen met Edwin Oskam? eoskam@kaisercs.nl

NB.
Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs is een maatschap met mr. H. Kaiser en mr. R.W. de Ruyter. Deze maatschap vormt een kostenmaatschap met mr. E.M. Oskam Advocatuur en is een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. Zowel de maatschap met mr. H. Kaiser en mr. R.W. de Ruyter als de kostenmaatschap met mr. E.M. Oskam contracteren en treden naar buiten onder de handelsnaam Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs.

Edwin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene rechtspraktijk met de sub rechtsgebieden privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Hieraan heeft hij ook voldaan.

edwindef