Edwin Oskam

Advocaat

Heeft gestudeerd in Utrecht en is sinds 2008 werkzaam geweest als ambtenaar en interim-jurist bij diverse overheden op het gebied van bestuursrecht handhavingsrecht, bouwrecht, omgevingsrecht, planschade, nadeelcompensatie, Wmo, WWB, Participatiewet etc.
Deze expertise zet hij nu in voor de advocatuur. Sinds 1 maart 2018 is hij werkzaam bij Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs.

Opleidingen:

Universiteit Utrecht (Nederlands recht) met als afstudeerrichting Bestuursrecht.

Werkgebied en nevenfuncties:

Edwin heeft als ambtenaar en interim-jurist veel ervaring in het Bestuursrecht bij overheden. Bij Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met:

  • Bestuursrecht
  • Nadeelcompensatie
  • Handhavingsrecht
  • Overheid en Privaatrecht
  • Omgevingsrecht
  • Vice-voorzitter/secretaris van Parcours de Chasse Vereniging Nederland (PCVN)
  • Lid van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente IJsselstein

Contact opnemen met Edwin Oskam? eoskam@kaisercs.nl

NB.
Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs is een maatschap met mr. H. Kaiser en mr. R.W. de Ruyter. Deze maatschap vormt een kostenmaatschap met mr. E.M. Oskam Advocatuur en is een samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. Zowel de maatschap met mr. H. Kaiser en mr. R.W. de Ruyter als de kostenmaatschap met mr. E.M. Oskam contracteren en treden naar buiten onder de handelsnaam Kaiser Advocaten & Belastingadviseurs.

edwindef